novinky e-mailemfacebook

Komplexní servis pro Vaši fotovoltaiku

Náš tým servisních techniků má již 15 let zkušeností se servisem fotovoltaických systémů. Mají potřebné kvalifikace k práci s fotovoltaickým systémem. Vzhledem k tomu, že stáli u zrození velkých projektů a do dnes o ně pečují , jsou schopni reagovat rychle na vzniklé problémy a chyby vyskytující se při provozu fotovoltaiky. 

  • po provedení vstupní kontroly,jejíž nezbytnou součástí je i kontrola realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného stavu provedení díla , fyzická vstupní kontrola elektrárny , Vám navrhneme ideální obsah servisní péče o Vaši fotovoltaiku
  • pro správné fungování Vaši fotovoltaiky je třeba zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu . Nejen zajištění kontroly a údržby , ale i například pokos travních porostů , je důležité pro minimalizaci finančních ztrát, které by mohly případné nedostatky přinést
  • vzhledem k tomu, že fotovoltaika je složena ze spousty technických komponentů, které ne vždy mohou fungovat tak, jak bychom předpokládali, je možné , že se vyskytnou situace, kdy bude třeba řešit situaci okamžitě. Havarijní zásah Vám může způsobit nemalé finanční ztráty. Naši zkušení technici jsou připraveni v takové situaci rychle reagovat a problém řešit
  • každý majitel fotovoltaické elektrárny je povinnen zajišťovat pravidelné revize celého systému dle ČSN. Zajistíme pro Vás, revize elektronického zařízení,výchozí revize,pravidelné revize i mimořádné revize
  • pečlivým zpracováním vešerých dat a jejich odborným použitím pro návrhy optimalizací významně přispíváme k maximální efektivitě provozu.Poskytneme Vám reporty o Vaší fotovoltaice,hlášení o poruchách a jejich odstranění,analýzy vzniku problému a návrhy řešení pro zamezení jejich opakování.
  • zajistíme pro Vás potřebnou administrativu spojenou s ERÚ, E.ON, ČEZ aj. ( zpracování fakturace, měsíčních výkazů aj. )V případě potřeby uplatnění reklamace jsme Vám nápomocni při řešení problémů
  • nabízíme Vám v rámci naší činnosti termovize FV panelů a dalších částí FVE,voltampérová charakteristika FV panelů,velkoobchod s FV panely, střídači a dalším FV příslušenstvím,čištění panelů demineralizovanou vodou,údržba travního porostu aj. 

 

PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Jundrovská 1303/43
624 00  Brno


 +420774007092