kontaktní formulářnovinky e-mailemfacebook

Stát chystá podporu pro provoz obnovitelných zdrojů v budoucnosti

Ministryně průmyslu Ing. Marta Nováková vystoupila s projeve na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 27. 3. 209, kde poskytla informace vlády o ochraně klimatu v České republice. V projevu Nováková informovala o schvalování Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) a také o budoucí podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Podle Novákové je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zcela zodpovědné a má ve svých kompetencích takzvaný národně klimaticko-energetický plán. Tento národní klimaticko-energetický plán vytváří Česká republika jako součást celého evropského klimaticko-energetického plánu, kdy z Evropské komise byly nastaveny základní cíle pro Evropskou unii jako celek. 

„My v tom našem národním klimaticko-energetickém plánu jsme zanalyzovali a nastavili pravidla tak, abychom byli schopni v těch jednotlivých oblastech, kterých se plán dotýká, dosáhnout cílů, kterými by měla Česká republika přispět k těm evropským cílům. Tento plán byl poslán do Evropské komise, ale zároveň není ještě ani uzavřena naše interní národní diskuse nad tím plánem. Diskutujeme jednotlivé položky se všemi zainteresovanými subjekty, kterých se jednotlivé oblasti dotýkají,“ říká Nováková.

Nováková sdělila, že NKEP bude zároveň základem aktualizace státní energetické koncepce, která je také v gesci MPO. „Státní energetická koncepce je strategický dokument, jehož poslední aktualizace je z roku 2015, a já bych tady chtěla podotknout, že je to jeden ze strategických dokumentů, nad kterým byl jakýsi politický konsenzus napříč politickým spektrem,“ dodává Nováková.

NKEP zároveň určuje energetický mix do roku 2040. V rámci toho energetického mixu vláda počítá s úbytkem energie vyráběné z fosilních paliv a počítáme také s tím, že tento úbytek by měl být nahrazen rozšířením zdrojů energie jaderné. 

„Asi bychom tady na téma rozšíření jaderné energetiky mohli vést diskusi poměrně hodně dlouho, nicméně je to jedna z částí, kterou my jako vláda a i Česká republika považujeme za zcela komplementární náhradu za fosilní paliva,“ říká Nováková.

Pohled na rozvoj a další podporu OZE

Podle Novákové je součástí připravované energetické koncepce také zvyšování podílu OZE v energetickém mixu.  Pokud se týká podílu OZE, Česká republika vlastně už dnes - pokud se týká evropských plánů do roku 2020 - už dnes naplňuje ten podíl, který máme jako závazný pro rok 2020. 

„Pokud se budeme bavit o podílu do roku 2030, máme připravena taková opatření, abychom se vyrovnali s těmi cíli, které, předpokládám, budeme mít dojednány v rámci Evropské komise. Říkám, že předpokládám, protože zatím v rámci Evropské komise a pro Českou republiku není žádný konkrétní závazný cíl, je tady jenom ten evropský. A jednotlivé země si dneska stanovují své vlastní cíle, kterými se na tom celkovém evropském cíli chtějí podílet,“ prohlašuje Nováková.

Vláda bude dále pokračovat jednání v Evropské komisi, abychom ten náš cíl, který jsme si nastavili, 20,8 % podílu OZE, v budoucnosti dosáhli. 

„Pokud se týká OZE, tak máme dlouhodobě státní podporu, především provozní podporu pro obnovitelné zdroje, a je tedy i naplánovaná podpora pro provoz obnovitelných zdrojů i do budoucnosti. Chtěla bych říci, že dnes tedy již není podporována provozně fotovoltaika jako taková, ale jsou podporovány vodní elektrárny, biomasa, větrné elektrárny, geotermální energie a takzvaná kombinována výroba elektrické energie a tepla,“ zdůrazňuje Nováková. 

Podpora OZE je již nastavená v národní legislativě, primárně tedy v zákonu o podporovaných zdrojích a v Národní akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie. V této souvislosti Nováková konstatuje, že Česká republika své závazky již vůči Evropské komisi splnila. 

„My jsme předložili novelu zákona o podporovaných zdrojích a předložili jsme i ten Národní klimaticko-energetický plán. Já bych chtěla říci, že k té novele o podpoře obnovitelných zdrojů jsme dostali víc než 500 připomínek a ministerstvo se s nimi v současné době tedy vypořádává,“ uzavírá Nováková.
PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Jundrovská 1303/43
618 00 Brno


 +420774007092