kontaktní formulářnovinky e-mailemfacebook

Nová zelená úsporám se mění: Zjednodušení administrativy a rozšíření podpory pro integrovanou fotovoltaiku

Hlavní změny z pohledu fotovoltaiky

Vůbec největší změnou, která přináší NZU od ledna 2017, je rozšíření možností u instalace fotovoltaických systémů - možnost využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů namísto fotovoltaických panelů (tzv. BIPV instalace).

Do Závazných pokynů byl plně zapracován dříve zveřejněný metodický pokyn pro oblast podpory C. 3, který přinesl zejména zjednodušení podmínek pro získání podpory na pokročilé fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie.

Navíc byly podmínky upraveny tak, že již nebrání využití některých typů speciálních fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů. Zjednoduší se také administrace a dostupnost odborných služeb v oblasti návrhu fotovoltaických systémů, nově budou přijímány také podklady (projekty a energetická hodnocení) zpracované elektro projektanty s oprávněním dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb..

Ředitel SFŽP Petr Valdman dodal, že nově podpoří využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde nemohou být standardní fotovoltaické panely.

Další programové změny

Stavebníci mohou využít dotaci 100 milionů korun na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Nová výzva bude kontinuální, to znamená, že o dotaci budou moct žádat průběžně do roku 2021 nebo do jejího vyčerpání. Vyhlásilo ji včera ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP). 

NZÚ se vedle dotací pro rodinné a bytové domy rozšíří o dotace na využití tepla z "šedé" odpadní vody a budování zelených střech. Budovy s těmito střechami jsou částečně nebo zcela pokryté vegetací a půdou. Příjem žádostí na programové novinky začne 9. ledna příštího roku.
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) k rozšíření programu uvedl, že ministerstvo chce přispět k větší nabídce bytů s velmi nízkou energetickou náročnosti. Energeticky úsporných bytů je v Česku zatím zhruba 700.

Dotace pro zelené střechy

Stavebníci mohou dotací pokrýt 15 procent výdajů na výstavbu na jeden projekt. Peníze mohou dodatečně získat i na zpracování odborného posudku nebo zajištění dozorové činnosti, ovšem pouze pokud stavbu řádně zkolaudují. Musí mít také platné územní rozhodnutí. Celková výše dotace nesmí podle MŽP přesáhnout 30 procent z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 procent z celkových výdajů na stavbu bytového domu.

Také dotace na zelené střechy mají přispět k úspoře energie na vytápění a chlazení. Zelené střechy okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch a tím narušují "tepelné ostrovy" obsahující převážně asfalt a beton.

Podle letošních údajů Asociace výrobců minerální izolace vzrostla loni plocha tzv. zelených střech v ČR o zhruba 15 procent na 130.000 metrů čtverečních. To jsou zhruba dva spartakiádní stadiony na Strahově. NZÚ nabízí dotace až 500 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Dotace míří i na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody, a to formou fixní dotace 5000 Kč na bytovou jednotku.

„Stále sledujeme aktuální trendy v technologiích a zejména efektivitu vynakládaných veřejných prostředků ve vztahu k přínosům. Kontinuální výzva, primárně zaměřená na renovace budov, se tak i v budoucnu bude rozšiřovat o další vhodné oblasti podpory,“ uzavřel ředitel SFŽP Petr Valdman.

Zdroj: SolarniNovinky.cz

PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Jundrovská 1303/43
618 00 Brno


 +420774007092